PRIVACYVERKLARING EDUTEAM

Laatste update: 18-05-2018


INHOUDSOPGAVE

1. Privacy
2. Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt?
3. Persoonsgegevens die Eduteam vastlegt
4. Media
5. Recht van verzet
6. Gebruik van persoonsgegevens door derden
7. Website van Eduteam
8. Wijziging privacyverklaring
9. Verantwoording

1. Privacy

Eduteam respecteert jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom wil Eduteam je in dit privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Eduteam persoonsgegevens verwerkt van leerlingen, contractanten en andere personen waarmee Eduteam een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Eduteam zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Eduteam, Componistenlaan 106 te Gouda.

In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.
In dit document waar gesproken wordt over eigenaar, wordt Koen Verboom bedoeld. Eduteam heeft daarnaast ook medewerkers in dienst waarvoor dit privacyverklaring van toepassing is.

2. Waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Eduteam je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Eduteam uitvoert, verzamelt en verwerkt Eduteam persoonsgegevens van de relatie:
– Voor het gebruik van het online studievolgsysteem “StudieplannerPro”. (dagverslagen / online agenda). Eduteam is hiervoor een verwerkersovereenkomst overeengekomen met StudieplannerPro.
– Voor de boekhouding (facturen/herinneringen)
– Voor het versturen voor de nieuwsbrief (Mailchimp). Deze is belangrijk omdat alle informatie via de nieuwsbrief wordt gedeeld. Afmelden kan te alle tijden. Onder aan de nieuwsbrief staat een link om u per direct af te melden. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van Eduteam.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de eigenaar van Eduteam en de medewerkers (huiswerkbegeleiders/bijlesgevers/vestigingsmanagers), die dat nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.
Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal 1 jaar bewaard na het beëindigen van de overeenkomst. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is Eduteam wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren.

3. Persoonsgegevens die Eduteam vastlegt

Leerling gerelateerde informatie

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum  (dd-mm-jjjj)
School
Klas
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail
Straat
Huisnummer
Plaats
Postcode
Land

Dienst gerelateerde informatie

Opleiding
Locatie/vestiging (Eduteam)
Dienst (Bijles /huiswerkbegeleiding)

Ouder gerelateerde informatie

Naam
Telefoon
Mobiel
E-mail
Rekeninghouder Naam
Rekeningnummer (IBAN)
Banknummer (BIC)

Daarnaast wordt er door Eduteam na elke bijles en/of huiswerkbegeleiding een kort verslag gemaakt. In dit verslag wordt met een aantal regels vastgelegd wat de voortgang is van de leerling en welke aandachtspunten er nog  zijn. Deze verslagen worden meegenomen in de evaluaties met contractant.

Digitale gegevens worden lokaal opgeslagen en zijn middels software beveiligd. Tevens wordt er iedere dag een back up van gemaakt. Papieren gegevens worden in een map opgeslagen en opgeborgen in een kast die op slot gaat bij afwezigheid van eigenaar en/of medewerkers.

4. Media
Het kan voorkomen dat er foto’s/filmpjes worden gemaakt van de locaties op het moment dat er huiswerkbegeleiding of een bijles plaatsvindt. Deze foto’s/filmpjes kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt op social media of op de website.  Als  Eduteam gebruik wil maken van een foto/filmpje voor social media of voor de website dan zal dit te allen tijde eerst worden gevraagd aan de leerling en aan de ouder(s)/voogd. Mocht er toch per ongeluk een foto of filmpje  op staan waarvan jij vindt dat deze jouw privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@eduteam.nl .

5. Recht van verzet
Indien je informatie wenst over welke gegevens Eduteam vastgelegd heeft, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met Eduteam info@eduteam.nl

6. Gebruik van persoonsgegevens door derden
Eduteam deelt geen gegevens met derden. Mocht er op, welke wijze dan ook, toch sprake zijn dat dit is gebeurd dan kunt u dit melden bij Eduteam info@eduteam.nl

7. Website van Eduteam
Eduteam heeft een eigen website www.eduteam.nl.  Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Op de site van Eduteam zijn geen persoonsgegevens van relaties van Eduteam te vinden. De website voldoet aan de veiligheidseisen en heeft een SSL certificaat (beveiliging). Dit houdt in dat de gegevens die u op deze website invult en verstuurd beveiligd zijn.

8. Wijzigingen privacyverklaring
Eduteam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Eduteam een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Eduteam de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website of via de nieuwsbrief.

9. Verantwoording
Voor het toepassen en uitvoeren van deze privacyverklaring is de eigenaar van Eduteam verantwoordelijk. Mocht u vragen/klachten en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Contactpersoon

Koen Verboom
Componistenlaan 106
2807HE, Gouda
Nederlands

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

BEDRIJFSGEGEVENS

Adres (Hoofdlocatie)

Groen van Prinsterersingel 44

2805 TE, Gouda

Telefoon

0648766283

KvK-nummer

63295016

SOCIAL MEDIA